Zawsze na pierwszym miejscu pozostaną dla mnie sprawy oświatowe. „Szkoła równych szans” jest hasłem, które głoszę już od lat. Wierzę, że tylko mądra i świadoma młodzież ma szansę zapewnić lepszą przyszłość zarówno dla naszej Dzielnicy, jak i całego kraju. Chcę w dalszym ciągu walczyć o inwestycje infrastrukturalne w naszych jednostkach oświatowych oraz wspierać nauczycieli w projektach edukacyjnych i doskonaleniu zawodowym.
Priorytetem jest dla mnie również rozbudowa istniejącej sieci ścieżek rowerowych. W ubiegłorocznym budżecie partycypacyjnym złożyłam projekt dokończenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kadetów, został on jednak odrzucony przez ZDM. Nie zapominam o temacie, jako radna będę miała więcej możliwości działania.
Smog w Wawrze. Temat, który zapewne wielu startujących weźmie na sztandary. Ja wiem, że pieniądze na rozwiązanie problemu są dostępne, naszym zadaniem jest pomóc mieszkańcom z nich skorzystać.
Nie zapominam również o drobnych problemach. Bardzo przeszkadzają mi słupy oświetleniowe i energetyczne, ustawione na środku chodników. Widzę jak mamy z wózkami i dzieci na rowerach manewrują aby je ominąć. Trzeba upominać się o ich przesunięcie. Będę angażować się w działania na rzecz bezpieczeństwa naszych dzieci na Wawerskich ulicach. Promuję również jazdę na rowerze i hulajnodze w kasku na głowie.
Będę zabiegać o remont mostka nad kanałkiem w ciągu ulicy Lucerny. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w mojej okolicy i chciałabym je przebudować zanim wydarzy się tam jakieś nieszczęście.
Zamierzam również dalej angażować się w duże projekty, takie jak Most na Zaporze (który uważam za kluczową inwestycję komunikacyjną dla Wawra), oraz ulica Nowo-Bora Komorowskiego.
sandra spinkiewicz