Od pięciu lat działam w Radzie Rodziców w Szkole Podstawowej nr 86, przy ulicy Korynckiej. Przez trzy lata byłam jej przewodniczącą. Przez ten czas udało nam się wywalczyć wiele inwestycji dla naszej Szkoły. Od remontu sali gimnastycznej, przez nowe boisko i podłączenie budynku szkoły do kanalizacji, aż po zakup szafek szkolnych dla naszych uczniów. Organizuję i prowadzę imprezy szkolno-rodzinne, w czasie których staram się zintegrować naszą wawerską społeczność, jednocześnie pozyskując środki na wspieranie działalności statutowej szkoły.
Jestem również reprezentantką mieszkańców mojego osiedla, angażuję się w działania na rzecz lokalnej społeczności i najbliższego otoczenia.
Zabiegałam o budowę ronda na skrzyżowaniu Traktu Lubelskiego i Kadetów/Lucerny, jak również o remont chodnika wzdłuż ulicy Trakt Lubelski na odcinku osiedla Wawer. Skutecznie.

Sandra-